Maatschappelijk verantwoord ondernemen als langetermijnstrategie

Juriaan Mensch in dialoog met Carole Huntjens en Erik van der Meulen

Sinds april is Dialogue een B Corp gecertificeerde onderneming. B Corp is in feite ‘third generation’ maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent een certificering voor de organisatie, klanten, werknemers en de omgeving? Erik van der Meulen, directeur, en Carole Huntjens, binnen Dialogue verantwoordelijk voor de implementatie van B Corp, vertellen over hun visie op ondernemen als B Corp en de weg die Dialogue aflegde naar certificering.

Waarom wilde Dialogue een B Corp certificering?

Erik: ‘Als ondernemer zoek je naar manieren waarop je impact kunt hebben met de dingen die je doet. Een bredere en diepere opvatting van wat verantwoordelijkheid nemen is, hoort daarbij.’

Carole: ‘Vanuit die gedachte wilden we een volgende stap maken, voor onze eigen mensen en onze klanten, maar ook verder naar buiten toe: het milieu en de maatschappij. De B Corp visie en aanpak paste goed bij wat we daarbij voor ogen hadden. De B staat voor Beneficial. Het is ondernemen beschouwen als een force for good.’

Erik: ‘Voor mij is B Corp niet een doel op zich maar een instrument. Het assessment heeft ons gedwongen om een bepaalde professionaliteitsslag te maken. En om onze bijdrage en impact op onze omgeving expliciet en transparant te maken, waardoor het mogelijk wordt nog verder te optimaliseren.’

Is dit de doorontwikkeling van het klassieke MVO?

Erik: ‘Het klassieke idee van MVO zoals we dat kennen van pakweg 10 tot 20 jaar geleden, is inmiddels achterhaald. B Corp is de nieuwste ontwikkeling in maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij er heel anders gekeken wordt naar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vroeger begon MVO vanuit compliance, wet- en regelgeving. Je kunt het je als ondernemer niet veroorloven om negatief in de krant komen omdat je de regels overtreedt. De volgende fase was dat marketeers het concept MVO oppikten: alles moest groen en duurzaam verpakt worden zodat klanten meer producten zouden kopen.

B Corp is in feite ‘third generation’ maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je ziet nu dat ook business developers het gedachtegoed van B Corp omarmen. Ze laten zien dat het op lange termijn beter is voor het voortbestaan van de onderneming als dingen op een verantwoorde manier gaan.

Ik parafraseer Paul Polman, ex-CEO van Unilever. Die zei: “Als ik niet nu investeer in duurzame palmolie-productie, dan kan ik over twintig jaar geen zeep meer maken.” Dus een langetermijnvisie levert ook concurrentievoordeel op.’

Carole: ‘MVO was tot voorkort vooral een term voor de bühne. Maar tegenwoordig handelen B Corporations vanuit oprechte intrinsieke motivatie en het bewustzijn dat het echt anders en duurzamer moet.’

Is B Corp niet gewoon het zoveelste vrijblijvende keurmerk?

Carole: ‘Nee, het is juridisch bindend, je moet voldoen aan de eisen. Wij hebben onze statuten en missie daarvoor moeten aanpassen. Nu is officieel vastgelegd dat Dialogue op een duurzame manier onderneemt met oog voor onze maatschappelijke impact. Elke organisatie die B Corp wil worden, doet dat. Daar begint het mee.

Daarnaast moet je bijvoorbeeld op HR-gebied een hoop zaken vastleggen, zoals het stimuleren van vrijwilligerswerk waardoor de medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap of aan schoonmaakacties op het strand. Je moet nadenken over wat je doet om je medewerkers te stimuleren om zich te ontwikkelen en breed inzetbaar te zijn. Je staat stil bij waarom je verloop hebt en wat je eraan doet om dat tegen te gaan. Je bekijkt of je een klokkenluidersregeling hebt. Enzovoorts. Regelgeving verschilt sterk per land. Je kunt je voorstellen dat dingen in Nederland al veel beter geregeld zijn dan in de VS.’

Erik: ‘Als je het vergelijkt met andere certificaten en keurmerken, dan zie je dat die vaak specifiek zijn voor een bepaalde sector of land. Het mooie van B Corp is dat het internationaal is, maar ook dat het van toepassing is op verschillende soorten bedrijven en industrieën. Wij zijn een trainings- en opleidingsbureau, maar Patagonia, wereldwijd producent van outdoor kleding, en Triodos Bank zijn bijvoorbeeld ook B Corp gecertificeerd. Volgens dezelfde maatstaf kun je al die bedrijven vergelijken.

Wat B Corp promoot is dat die bedrijven uiteindelijk een ecosysteem vormen en steeds meer handel met elkaar gaan bedrijven. Op die manier zorg je ervoor dat steeds meer bedrijven toetreding zullen zoeken. Zo wordt het benefit-concept ook uitgedragen.’

“Ook met onze dienstverlening hebben we een positieve invloed op de maatschappij.”

Hoe verliep het pad naar certificering?

Carole: ‘We hebben er ruim een jaar over gedaan, want er gaat een flink assessment aan vooraf. Dat beslaat verschillende onderdelen: Governance, Werknemers, Omgeving en Milieu, Gemeenschap en Klanten. Wat betreft de ecologische voetafdruk kunnen we als relatief kleine dienstverlener slechts een beperkt verschil maken – niet zoals een andere B Corp onderneming als Tony Chocolonely bijvoorbeeld. De categorieën Werknemers, Gemeenschap – daaronder valt ook met welke leveranciers je samenwerkt – en Klanten zijn dus de focus voor ons.

Ook met onze dienstverlening hebben we een positieve invloed op de maatschappij. We dragen bij aan het voorkomen en verhelpen van conflicten. Zo beperken we de persoonlijke, organisationele en maatschappelijke schade die een conflict anders tot gevolg kan hebben. We willen bijdragen aan het in stand houden van de duurzame samenwerkingen op alle mogelijke niveaus die noodzakelijk zijn om de complexe uitdagingen van de toekomst samen aan te gaan.

Maar hoe meten we nu concreet of onze coachingstrajecten een positieve invloed hebben op het gedrag van de mensen die we opleiden en daarmee op de maatschappij? Wat levert het op? Dat kunnen we nagaan door een klant te vragen hoe hij of zij een coaching of training beoordeelt na een half jaar, en welke positieve impact het geleerde ook na een half jaar nog steeds heeft. Dat doen we nu actiever.

Een ander gebied is onze rol maatschappelijk en lokaal, zoals vrijwilligerswerk dat we doen. Ik ben buurtbemiddelaar en natuurlijk wil ik steeds beter worden als buurtbemiddelaar annex mediator. Daarvoor word ik door Dialogue opgeleid. Ik krijg ook een aantal uren die ik tijdens werktijd aan dit soort activiteiten mag besteden. Dat was eerder nog niet formeel vastgelegd, maar nu wel. Voor dit soort zaken krijg je als organisatie in het B Corp assessment punten omdat je maatschappelijk goed bezig bent.’

Erik: ‘We hebben vooral de kernprocessen flink verbeterd. Het opleiden en ontwikkelen van mensen is natuurlijk al een hele mooie relevante maatschappelijke functie die goed bij het B Corp gedachtegoed past. Maar je kijkt dan nog eens goed naar hoe je dat organiseert en tot stand brengt. Daarbij is het zaak om gemeenschappelijke kaders, terminologie en doelen te hebben die je met de organisatie kunt delen, en om te monitoren hoe je vooruitgang kunt meten.’

Wat gaan de klanten ervan merken?

Erik: ‘Vroeger kreeg iedere cursist een dikke plastic map met een groot pak aan geprinte A4’tjes. We onderzoeken nu of we een volledig papierloos trainingsbureau kunnen worden. Dan geven we mensen studiemateriaal in pdf en zijn er leen-iPads tijdens de training beschikbaar als men die nodig heeft. Zo toon je aan dat je gezonde prioriteiten stelt en ik denk dat het geld bespaart op langere termijn.

Verder zijn we bezig een nieuw pand te zoeken voor Dialogue. Op alle mogelijke manieren willen we dat pand zo duurzaam mogelijk maken. Ook nemen we concrete stappen om onze klanten voortaan te gaan voorzien van een goede biologische lunch van een leverancier zoals Brownies&downieS. Die zitten hier om de hoek in Bussum. We lunchen er al regelmatig, maar we zouden best onze kantoorlunches door hen kunnen laten verzorgen. En ik wil graag dat er kantoorbreed meerdere opleidingsplaatsen komen die ervoor zorgen dat we een nog inclusiever bedrijf worden.’

Carole: ‘Als opleider zit dat al in ons DNA. Nu wordt dat nog eens versterkt als B Corp. We hebben jongeren op het secretariaat die op facilitair gebied nog meer opgeleid kunnen worden. Die krijgen hier die kans. Ook voor de functie management assistent zijn wij een erkend leerbedrijf. In september krijgen we een vers afgestudeerde rechtenstudent. Die draait hier met ons mee om samen te kijken wat zijn volgende carrièrestap kan zijn. Wil hij zich meer op mediation gaan richten of wil hij advocaat worden?’

Beïnvloedt B Corp de strategie van Dialogue als er bijvoorbeeld naar partners of talent gezocht wordt?

Erik: ’Nieuwe leveranciers worden geselecteerd op B Corp certificatie. Heeft een geschikte leverancier die certificatie niet, dan bekijken we of ze wellicht al voldoen aan bepaalde punten en of ze bereid zijn zich daarin te ontwikkelen.

In de zoektocht naar nieuw talent kijken we of de mensen die we aannemen onze waarden delen. We willen inclusief zijn en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt kansen geven. We geloven dat we een rijker bedrijf zijn als onze mensen en goede afspiegeling van de maatschappij vormen. Op dit punt kunnen we overigens nog wel verbeteren. Want we hebben – overdreven gezegd – hier in het Gooise Bussum een kantoor vol hockeyjongens en -meisjes.’

Tot slot, welke ideale wereld zien jullie voor je?

Erik: ‘Ik denk dat het traditionele economische model waarin je als bedrijf zoveel mogelijk geld probeerde te verdienen, en op non-profitorganisaties en de overheid vertrouwt om de troep op te ruimen, niet meer wordt geaccepteerd door klanten en medewerkers. Volgens mij gaan we naar een model waarin bedrijven uitblinken door het nemen van verantwoordelijkheid, in combinatie met een goed verdienmodel. Ik denk dat die organisaties de dienst gaan uitmaken.’

Carole: ‘B Corp vergroot bewustzijn over wat we met de wereld doen. Onlangs kwam er een artikel over Earth Overshoot Day voorbij op LinkedIn, dat stelde dat we de reserves die de aarde weer kan aanvullen, elk jaar weer eerder opgebruikt hebben. Dat is niet houdbaar. Datzelfde stuk werd onafhankelijk door tien verschillende mensen gepost op LinkedIn. Iedereen voelt nu de sense of urgency. Dus wat ga jij eraan doen?’

Carole Huntjens
Functie: Business Developer

Altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden om organisaties en hun werknemers verder te ontwikkelen.