Teamcoaching & Maatschapbegeleiding

Teamcoaching

 

Een goed functionerend team of sectie zorgt voor meer motivatie, betrokkenheid en werkplezier bij de individuele teamleden. Omdat juristen vaak solistisch werkzaam zijn, is samenwerken in een team geen automatisme. In teams spelen vaak onbewuste processen waardoor er geen synergie is en de effectiviteit niet optimaal.

 

De geschreven en ongeschreven regels, een juiste taakverdeling, de cultuur en het inzicht hierin bepalen of een team ontwikkelt of stagneert. Teamcoaching kan helpen de samenwerking te verbeteren en de effectiviteit van een groep of een team, als een maatschap of projectteam, te vergroten en daarmee de prestaties te verbeteren.

 

Teamcoaching is altijd maatwerk. Samen met de opdrachtgever bespreken we de gewenste resultaten en bepalen we de wijze waarop het team wordt gecoacht. Teamcoaching is vaak een combinatie van collectieve en individuele gesprekken. Dialogue kijkt bij teamcoaching naar drie aspecten van samenwerking: de zakelijke, relationele en persoonlijke aspecten.

 

• Zakelijke aspecten van samenwerking gaan bijvoorbeeld over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, overlegstructuur en besluitvorming.

• Relationele aspecten gaan over de onderlinge relatie, hoe men elkaar feedback geeft en wat belangrijke waarden van het team zijn.

• Persoonlijke aspecten gaan over de individuele teamleden zelf; hoe zitten zij in hun vel, wat is hun persoonlijkheid en wat zijn hun drijfveren, ambities en frustraties.

  •  

Ook hebben we de beschikking over verschillende instrumenten die het makkelijker maken om met elkaar over de samenwerking te praten.

 

In teamcoaching komen vaak de volgende onderwerpen aan de orde:

• Evaluatie van de samenwerking, wat gaat goed en wat kan beter

• Balans van persoonlijkheden, kennis en vaardigheden

• Effectieve communicatie

• Gezamenlijke ambitie

• Teamsamenstelling

 

Dialogue kan ook een teamanalyse of een teamassessment verzorgen.

 

 

Maatschapbegeleiding

 

Effectief samenwerken in een maatschap is geen vanzelfsprekendheid. Verschillende belangen, onuitgesproken verwachtingen, ruis in de communicatie, onduidelijke afspraken of een te grote werkdruk: allemaal redenen waarom maatschappen minder goed excelleren. 

 

Dialogue heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van maatschappen in de advocatuur en het notariaat. Onze coaches of begeleiders komen veelal zelf uit het juridisch werkveld of zijn daar goed mee bekend. Hierdoor kunnen ze eenvoudig schakelen tussen belangen van de maatschappij, de organisatie en de maatschap zelf.

 

Wij worden regelmatig ingeschakeld voor:

• Begeleiding en bemiddeling bij communicatie- en samenwerkingsproblemen

• Voorzitten en faciliteren van heidedagen en strategiebijeenkomsten

• Maatschap- of partnerevaluatie

• Onderhoud van samenwerking

• Begeleiden van samenwerking tijdens en na een fusieproces

 


 

Meer weten?

Indien je behoefte hebt aan teamcoaching en maatschapbegeleiding, dan kun je contact opnemen met Imke Blatter via iblatter@dialoguebv.nl of bel ons op 035 - 54 11 844.