Kwaliteitstoetsen in de advocatuur op 1 maart 2020 van start

Het wetsvoorstel dat ziet op de invoering van kwaliteitstoetsen in de advocatuur is door de Eerste Kamer aangenomen en in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de kwaliteitstoetsen naar verwachting per 1 maart 2020 worden ingevoerd. Vanaf die datum moeten advocaten jaarlijks voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Zes stappen

Dialogue heeft voor u een whitepaper opgesteld, waarin we u voorzien van een 6-stappenplan met handige tips voor een succesvolle en duurzame implementatie van kwaliteitstoetsen. Eerst belichten we de drie verschillende soorten kwaliteitstoetsen die de NOvA erkent. Vervolgens laten we zien op welke niveaus uw organisatie kan profiteren van gestructureerde feedback. Download het whitepaper hier.

Intervisie

Bij intervisie bespreekt een kleine groep professionals uit hetzelfde vakgebied hun dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering, of praktijkuitoefening. Bij deze vorm van kwaliteitstoetsing richt de aandacht zich met name op niet-inhoudelijke aspecten van vakbekwaamheid, zoals reflectie op ethisch handelen, professionele dilemma’s, beroepsattitude en de gevolgde aanpak van een case.

Het gesprek wordt geleid door een professionele gespreksleider. Dat is een academisch geschoolde gespreksleider, professionele externe gespreksleider of een getrainde advocaat-gespreksleider die is geregistreerd bij de algemene raad. De gespreksleider is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de randvoorwaarden van intervisie, het procesverloop en de voortgang. Het is onze ervaring dat intervisie valt of staat met de kwaliteit van de gespreksleider.


Hoe helpt Dialogue bij intervisie?

Het opzetten van een pilotgroep
Wij raden u aan om nu al te beginnen met de voorbereidingen voor het invoeren van kwaliteitstoetsing. De adviseurs van Dialogue kunnen u daarbij helpen. Een van de mogelijkheden is om binnen uw kantoor een pilotgroep voor intervisie op te zetten. Door te starten met een kleine groep gemotiveerde advocaten en al doende te leren, voorkomt u afbreukrisico op een later moment.

Opleiding Gespreksleider Intervisie
Wilt u uw organisatie in staat stellen om zelf gespreksleiders op te leiden, of wilt u zelf gespreksleider worden? Dan is de tweedaagse Opleiding Gespreksleider Intervisie van Dialogue daarvoor uitermate geschikt. Deelnemers kunnen na afloop van de opleiding een intervisiegroep leiden, gebruikmaken van verschillende intervisievormen, zijn in staat om constructieve feedback te geven, en hebben hun vakbekwaamheid als professional verder ontwikkeld. De Opleiding Gespreksleider Intervisie van Dialogue voldoet aan de eisen die de NOvA stelt aan kwaliteitstoetsen. Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.

Professionele gespreksleiders van Dialogue
U kunt ook een professionele, door de NOvA geaccrediteerde gespreksleider van Dialogue inschakelen om een intervisiegroep te leiden. Onze intervisiebegeleiders beheersen de verschillende werkvormen voor intervisie en supervisie zodat zij telkens de methode kunnen selecteren die het meest geschikt is voor uw situatie. Zij zijn allen hooggekwalificeerde professionals met ruime ervaring in het vak van gespreksleider, specifiek voor de advocatuur.

Intervisiegroepen met landelijke spreiding
In het aanbod van Dialogue is ook intervisie opgenomen. Dialogue heeft landelijke spreiding (bijvoorbeeld Eindhoven, Utrecht, Zwolle en Bussum). Dit is zeer geschikt voor zelfstandige advocaten of kantoren die te klein zijn voor het opzetten van een eigen intervisiegroep. U kunt zich hier inschrijven.


Peer review

Een van de andere mogelijke vormen van kwaliteitstoetsing is peer review. Dat is een vorm van gestructureerde feedback die ziet op de juridische beoordeling van dossiers van een advocaat door een reviewer uit hetzelfde rechtsgebied. De reviewer bestudeert de dossiers en heeft daarover een individueel gesprek met de advocaat. In dat gesprek wordt ook besproken welke alternatieven in de behandeling van de zaak mogelijk zijn (of waren) en wat de advocaat daarvan kan leren.

De reviewer is een advocaat met meer dan zeven jaar ervaring, die werkzaam is binnen het rechtsgebied waarop de te reviewen dossiers betrekking hebben. De reviewer heeft een training Peer Review gevolgd. Uiteraard zijn de reviewer en de dossierhouder beiden verplicht tot geheimhouding.


Hoe helpt Dialogue bij peer review?

Training Peer Review
Dialogue organiseert de Training Peer Review voor kantoren die eigen reviewers willen opleiden en voor advocaten die zelf reviewer willen worden. Na afloop van de training kunnen deelnemers o.a. de voorwaarden van peer review vaststellen en bewaken, kennen zij meerdere technieken voor het geven van feedback, zijn ze bekend en vertrouwd met tenminste één methodiek van peer review, en kunnen zij reviews/collegiale toetsingen en zelfevaluaties uitvoeren. De Training Peer Review van Dialogue voldoet aan de voorwaarden van de NOvA en voorziet de deelnemers in de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om als reviewer te kunnen functioneren. Klik hier voor meer informatie over de Training Peer Review.


Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijke vormen van kwaliteitstoetsing en hoe Dialogue u kan helpen bij een succesvolle implementatie? Neem dan contact op met Imke Blatter via 035 541 18 44.

Imke Blatter
Functie: CoachConsultantTrainer

Iedere coachee heeft een eigen verhaal, een eigen vraag, eigen kwaliteiten en opgaven. Coaching is daarom altijd maatwerk.