In dialoog met Wendy Schenk

Wendy Schenk startte in 2019 als coach bij Dialogue. Een gesprek over wat je kan aanleren en wat al in je zit als mens. En waarom de echte wereld de beste leerschool is om je kwaliteiten als coach te ontwikkelen.

Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in coachen?

‘Ik heb er nooit bij stilgestaan, totdat het door onze coachopleiding werd geactiveerd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daardoor zelf verrast werd, vooral door mijn nieuwsgierigheid die ontstond naar de ander. Coachen is mooi, want je kan op een positieve manier die nieuwsgierigheid inzetten om mensen te helpen en ze hun doelen te laten bereiken.’

Waar ben jij als coach het meest van waarde?

‘Wat me aanspreekt is werken met jongere mensen van eind twintig, begin dertig. Bij de Beroepsopleiding Advocaten heb ik veel geleerd van de advocaat-stagiairs. Ik word blij van hun enthousiasme en ambitie. Maar ik zie ook dat het ze soms niet lukt en ze uiteindelijk om hulp moeten vragen; iets waarvan ik weet dat het voor deze groep heel moeilijk is. Ze vinden vaak dat ze het alleen moeten kunnen.’

‘Het klinkt misschien vreemd, maar mensen helpen die – plat gezegd – in de kreuk liggen, dat geeft voldoening omdat ik daar van waarde kan zijn. Zichzelf een spiegel voorhouden is iets wat ze vaak nog niet kunnen. De confrontatie met hun eigen gedrag, de kleine dingen die inzicht geven, daar kun je al heel ver mee komen.

“Ik hecht aan eerlijkheid in relaties.”

Op welke wijze heb jij die manier van luisteren ontwikkeld als coach?

‘Deels door methodes en structuren die je kunt aanleren in de coachopleiding bijvoorbeeld. Maar je ontwikkelt het ook op andere manier, in het echte leven. Ik heb deels mijn gevoeligheid en waarneming ontwikkeld doordat twee van onze drie kinderen een diagnose in het autistische spectrum hebben. Ik heb geleerd te kijken naar wat ze nodig hebben omdat ze niet altijd goed bij hun eigen gevoel konden en dat zelf niet goed konden communiceren. Dus door scherp waar te nemen heb ik goed leren zien wat iemand nodig heeft. Dat is in coaching heel goed in te zetten.’

‘Ik hecht ook aan de waarheid en eerlijkheid in relaties. Ik voel dat ook goed aan. Dieper kijken, daar ben ik steeds mee bezig. Zien als er een verschil is tussen de toon waarop iemand iets zegt, maar het gezicht niet bij de boodschap of het gedrag past. Die informatie die ik tijdens een gesprek krijg, analyseer ik. Dan benoem ik dat in mijn eigen woorden en komt een ander verder in het begrijpen van zichzelf. Je moet het doen met wie je bent, wees dus jezelf. Is iemand open en eerlijk naar buiten toe, dan is die dat ook meestal naar zichzelf. Dat wil ik stimuleren.’

Hoe zou jij je stijl beschrijven?

‘Ik denk dat ik vooral rustig en nuchter ben. Soms moet ik oppassen met te direct zijn, dat kan de deuren doen sluiten. Humor is daarom voor mij ook belangrijk. Tijdens een intakegesprek wil ik ook zien of ik daar iets mee kan. Je kan dat inzetten om iets luchtig te maken of een somberheid die aan de oppervlakte is te neutraliseren.’

‘Verder denk ik dat ik ook heel lief ben, wat soms ook lastig is. In een zakelijke of vriendschappelijke context kan het dingen moeilijker maken; je bent dan ook kwetsbaarder. Maar misschien is dat wel juist waarom ik ook coach kan zijn. Want degene tegenover je kan dan ook kwetsbaar zijn en open zijn over de pijn die er is.’

Wat vond je het meest waardevolle van de coachopleiding?

‘Het heeft me meer gebracht dan ik van tevoren kon bedenken. Je kan pas anderen helpen als je goed weet hoe je zelf in elkaar zit. De coachopleiding dwingt je naar je eigen grotten te gaan, de moeilijkere dingen te confronteren. Maar nu zijn die grotten voor mij schoon en opgeruimd. Ik kan er het licht aan doen, er rondkijken en zeggen: het is ok. Ik kan de deur ook dicht doen.’

‘Ieder mens heeft dingen meegemaakt in de jeugd, ook minder mooie dingen. Je ziet dat van de andere deelnemers. Het mooie van de coachopleiding die Dialogue heeft neergezet is dat er een veilige omgeving is gecreëerd waar je dat delen kan. Ik heb veel geleerd van de openheid die daardoor is ontstaan.’

Meer informatie over de coachopleiding van Dialogue.

Wendy Schenk
Functie: CoachConsultantTrainer

 “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”.