Hoe is het gesteld met uw kennis en inzicht in financiële en economische aspecten?

Er worden vaak grappen gemaakt dat juristen niet kunnen rekenen. Ik doe dat af als stereotypering, een overdreven beeld van een groep mensen dat niet klopt met de werkelijkheid. Ik denk dat de meeste juristen prima kunnen rekenen. Wel zie ik in de praktijk dat kennis en inzicht in financiële en economische aspecten beter kunnen worden ontwikkeld. Financieel management is natuurlijk een verzamelbegrip. Enerzijds gaat het om kennis over het financiële reilen en zeilen van een onderneming, anderzijds om kennis van economische ontwikkelingen die zich in de markt voordoen. Dat is natuurlijk heel breed, maar waar kun je allemaal concreet aan denken?

Als eerste is het natuurlijk belangrijk dat juristen jaarrekeningen kunnen lezen en analyseren. Dat is niet alleen voor juristen in het ondernemingsrecht relevant, maar ook voor andere juristen, zoals de echtscheidingsadvocaat die een alimentatie moet berekenen voor een cliënt met een eigen onderneming of een arbeidsrechtjurist die een rechter inzage moet geven in de financiële situatie van zijn cliënt. Ook rechters hebben regelmatig te maken met zaken waarin jaarrekeningen worden overgelegd. De beroepsopleiding advocatuur kent het vak jaarrekeningen lezen. Dat is op zich prima, maar de kennis verwatert al snel. Het is belangrijk dat die regelmatig wordt opgefrist.

Maar belangrijker is nog te kijken wat een jurist als ondernemer allemaal moet weten op financieel-economisch gebied. Het valt mij vaak op dat advocaten en andere juristen weinig kennis hebben van financiële aspecten die komen kijken bij de bedrijfsvoering. Zo is het belangrijk om te weten wat de kostprijs is van een werknemer. Dit zijn natuurlijk de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook een percentage van de overhead, de kosten die een kantoor aan zijn eigen organisatie besteedt. Met name de overhead en wat daaronder valt is voor velen grijs gebied. Vaak gaat men ervan uit dat als een jurist meer omzet dan dat hij kost aan salaris, het prima is. Maar dat is niet juist. Ook is het interessant om helder te hebben wat het een organisatie kost als een goed ingewerkte jurist vertrekt naar een andere organisatie. Hoeveel had de betreffende jurist opgeleverd als hij nog een jaar langer was blijven werken? En hoe lang duurt het voordat een nieuwe jurist gaat opleveren? Zo verbaas ik me er vaak over hoeveel budget kantoren besteden aan werven en selecteren van nieuwe medewerkers, in vergelijking met budget voor het behouden van juristen, zoals voor opleiding en andere incentives.

Ik kan nog veel meer voorbeelden geven van financiële aspecten waarvan men kennis zou moeten hebben. Maar een belangrijk punt wil ik nog apart noemen. Ik zie juristen vaak worstelen met het schrijven van een goed business of ondernemingsplan. Het opstellen van een reële begroting gaat niet vanzelf. En ook het opstellen van een SWOT-analyse is vaak lastig. Binnen juridische organisaties mag hier meer aandacht voor zijn.

Samenvattend: het is goed als juristen zich meer trainen in de financiële aspecten van hun werk en hun organisatie. En het is belangrijk dat ervaren juristen de jongere al vanaf het begin deelgenoot maken en inzicht geven in financieel-economische aspecten van bedrijfsvoering.

Monique van de Griendt

(deze blog is eerder verschenen op mr-online.nl)

Monique van de Griendt
Functie: CoachDirecteurMediator

Echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren, brengt mensen en organisaties verder.