High Impact Learning that lasts

High Impact Learning That Lasts (HILL)

Het HILL-model is er voor het onderwijs voor de toekomst, bestaande uit zeven bouwstenen die op basis van wetenschappelijke (review)studies zijn samengesteld door o.a. Prof. Dr. Filip Dochy.
Hoe leid je mensen op om hen skills te leren zoals complexe probleemoplossing en kritisch nadenken? Welke elementen kan een organisatie gebruiken om de ontwikkeling in te zetten? Hoe maak je tijd? Deze vragen stonden centraal tijdens het clientevent van Dialogue B.V. Het HILL-model geeft de nodige handvatten. En hoe maak je tijd? Slim organiseren helpt!

Strategisch opleiden zou op de agenda van elke organisatie moeten staan, aldus mr. Monique van de Griendt. Zij leidde het clientevent in vanuit dat gedachte dat de wereld om ons heen snel verandert (VUCA) en je als team en organisatie hierop zou moeten kunnen inspelen. Van de Griendt heeft de Beroepsopleiding Advocaten laten auditen door de heer Dochy en zelf geeft ze dus het goede voorbeeld door strategisch opleiden hoog op de agenda van haar organisatie te zetten. Een visie op leren en ontwikkelen is belangrijk om bijvoorbeeld mensen bepaalde skills te leren die in de toekomst van groot belang zijn maar die veelal niet gericht in opleidingen worden meegenomen.

Een geloofwaardig verhaal

Prof. Dr. Dochy laat zien hoe leren in de toekomst er uit kan zien. Hij leeft zijn verhaal en geeft interactief toelichting op het HILL-model. Daarbij verveelt hij de aanwezigen niet met feiten die ze al kennen, door mensen in kleine groepen ervaringen uit te laten wisselen om zo tot een leermoment te komen. Het meest interessant daarin is zijn wetenschappelijke onderbouwing: geen luchtvisserij, maar gefundeerde argumenten. Dochy motiveert mij en laat me zien wat de zeven bouwstenen voor mij kunnen betekenen. Kortom: een geloofwaardig verhaal.

Aan de slag!

De LEAN ‘brown-paper’ methode kan je handvatten geven om aan de slag te gaan met een van de bouwstenen van het HILL-model. Het binnen een aantal uren in kaart brengen van een proces op een bruin vel papier is een effectieve LEAN-methodiek die ik gebruik om processen te optimaliseren. In een interactieve sessie breng je een klantproces in beeld. Je ziet alle stappen van een proces, de overdrachten tussen processtappen, wie er betrokken is/zijn (eigenaarschap). Daarnaast kun je verder inzoomen op de diverse activiteiten per processtap: waar zit de waarde voor de klant? Wat zijn overbodige stappen of activiteiten? Wat kunnen we schrappen? Daarnaast is het interessant om een accent te leggen op de onderlinge communicatie. Wie communiceert met wie, of wie zou met wie moeten communiceren? Kortom: LEAN met een goed verhaal.

Je gaat daarbij altijd uit van je klant. Deze wijze van klantgericht denken, leidt in de regel tot veel nieuwe en verrassende inzichten.

Geef talent de ruimte!

Een van mijn belangrijkste leerervaringen om processen te optimaliseren is het samenwerken met teams op de werkvloer. Daar gebeurt het! Medewerkers kennen een klant als geen ander. Vanuit de inhoud motiveer ik professionals om zelf met slimme oplossingen te komen om bijvoorbeeld service aan klanten te verbeteren. Daarnaast levert het optimaliseren van een werkproces kostbare tijd op die vervolgens weer op een andere manier kan worden ingezet. Ook leidt het gezamenlijk delen van kennis tijdens een verbeterbordsessie op de werkvloer in mijn ervaring tot een betere kwaliteit van het werk. Leren en kennis delen wordt een integraal onderdeel van het werk, maar een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat een professional zich gesteund voelt en ziet dat er iets gebeurt met voorstellen en ideeën.

LEAN en HILL, inhoud en proces gaan hand in hand!

In mijn eigen opleiding procesmanagement aan de universiteit heb ik ervaren hoe belangrijk het is om praktijkvoorbeelden te bespreken. Breng de stof tot leven en ervaar waar de grenzen liggen, maar ontdek ook waar ruimte zit. Vanuit de inhoud geeft de ‘brown paper’ op eenvoudige wijze je proces weer en kan je vragen beantwoorden. Welke casuïstiek is gewenst en door wie wordt die aangeleverd? Aan welke criteria dient een praktijkvoorbeeld te voldoen? Hoe kom je aan praktijkvoorbeelden en hoe regel je dit? Breng het proces ‘op naar meer en goed opgeleide professionals’ eens in kaart om een antwoord te vinden! Ook hierin geeft Dialogue BV het goede voorbeeld.

Blog geschreven door drs. Patricia Cuelenaere, procesmanager en eigenaar van P2CManagement.
P2CManagement staat voor: zonder doel geen weg. De weg naar het realiseren van zinvolle verbeteringen waarbij inhoud en proces hand in hand gaan. Door vervolgens slim te organiseren in een lerende omgeving kom je tot een glimlach op het gezicht van je klanten en medewerkers. P2CManagement combineert dit met een passie voor mensen om zo tot resultaat te komen. Wilt u met mij verder praten over dit onderwerp, mail mij! info@p2cmanagement.nl

Een aantal referenties

Twitter
• @Fillip Dochy
• #HighImpactLearningThatLasts

Facebookgroep
• High Impact Learning That Lasts

Youtube kanaal Filip Dochy
https://www.boomlemma.nl/kernproduct/518/Bouwstenen-voor-High-Impact-Learning

Dochy, F. & Segers, M. (2017). Creating impact through future learning: The High Impact Learning that Lasts Model. London: Routledge Publishers.
https://www.routledge.com/Creating-Impact-Through-Future-Learning-The-High-Impact-Learning-that/Dochy-Segers/p/book/9781138577886