GROW Model voor coaching: een handige infographic

Als moderne leidinggevende maakt coaching steeds vaker deel uit van het spectrum van vaardigheden dat je beheerst. Als leidinggevende moet je weten wanneer je sturend moet zijn, wanneer je moet delegeren en wanneer je moet coachen.

Het is jouw verantwoordelijkheid je medewerkers te coachen en te begeleiden om hun prestaties te verbeteren en het beste uit zichzelf te halen. Hiermee help je hen niet alleen betere beslissingen te nemen, maar ook om problemen op te lossen, nieuwe vaardigheden te leren en hun loopbaan verder te ontwikkelen.

Het GROW-model van John Whitmore e.a. is een eenvoudig vierstappenproces dat je helpt om iemand in korte tijd op weg te helpen.

Het GROW model helpt bij het structureren van coachings- en begeleidingsgesprekken met teamleden. Als coach kun je het inzetten om je coachees te helpen specifieke, duidelijke en haalbare doelen en acties te stellen voor zowel hun professionele als persoonlijke ontwikkeling.

De twee belangrijkste vaardigheden waarover een coach moet beschikken, zijn goede vragen kunnen stellen en goed kunnen luisteren. Het GROW model vormt hiervoor een uitstekende basis.

Het GROW-acroniem staat voor:
G = Gewenst resultaat: wat is het doel van je coachee?
R = Realiteit: Waar is je coachee nu?
O = Opties: wat kan je coachee doen om het doel te bereiken?
W = Weg voorwaarts: wat is de toekomst van je coachee?

Gewenst resultaat 

In de stap ‘G’ van het GROW model stelt de coachee het ‘wat’ vast zodat het coachingsgesprek in alle duidelijkheid kan verlopen. De sleutel tot een succesvol coachingsgesprek is duidelijkheid over het doel, het resultaat of het prestatieniveau dat een coachee wil bereiken en een dieper inzicht in de motivatie erachter. Maak het doel SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Realiteit 

Vraag de coachee vervolgens om zijn huidige realiteit te beschrijven. De realiteit draait helemaal om het ‘nu’ en is gericht op het nadenken over de huidige situatie. Deze stap van het GROW-model helpt je coachee zijn bewustzijn over het doel en zijn huidige situatie te verhogen. Waar ben je in relatie tot wat je wilt, wat heb je al geprobeerd en hoe ver ben je al gekomen?

Stel in deze fase veel open vragen die beginnen met wie, wat, waar, wanneer, waar, waarom en hoe, en vraag door zodat je coachee helderheid krijgt over waar het nu écht om gaat. Pas als je coachee zijn huidige realiteit begrijpt, kan hij effectief een lijst met opties bedenken om het gewenste resultaat te bereiken.

Opties 

Zodra jij en je coachee de huidige realiteit hebben verkend, is het tijd om te bepalen wat mogelijk is. In deze stap gaat de coachee op zoek naar de ‘opties’ die hij heeft om zijn doel te bereiken.

Als coach help je je coachee om creatief te denken en moedigt hem aan om diep te graven en zoveel mogelijk opties te bedenken om zijn doel te bereiken. Let er op dat je geen leidende vragen stelt en dat de coachee zich niet beperkt door ‘realistische’ ideeën. Door het stellen van de juiste vragen inspireer je je coachee om het ‘hoe’ grondig te verkennen, creatief te zijn en op een nieuwe manier plannen te maken en problemen op te lossen.

Weg voorwaarts

Door de huidige realiteit te onderzoeken en de mogelijke opties te verkennen, heeft je coachee een goed beeld gekregen van manieren waarop hij zijn doel kan bereiken. De ‘weg voorwaarts’ helpt het resultaat van het coachingsgesprek voor de coachee te verduidelijken en geeft hem concrete acties om mee verder te gaan. De beste vragen in deze stap gaan diep en helpen de coachee concrete acties te ondernemen om stap voor stap om zijn doel te realiseren. Spreek samen een datum af waarop je de voortgang van de coachee bekijkt.

Een handige infographic

Het GROW model helpt coaches gestructureerde gesprekken te voeren en zinvolle vragen te stellen om coachees te helpen hun doelen te behalen. Het is een bewezen hulpmiddel dat mensen helpt om haalbare doelen te stellen en te streven naar een betere toekomst.

Hieronder vind je een visuele weergave van het GROW model. Print deze eenvoudige infographic uit en gebruik het als handig hulpmiddel bij het voeren van coachings- en begeleidingsgesprekken met medewerkers. Klik op de afbeelding om de pdf-versie te openen.

 

Denk je er over om coach te worden of je collega’s op de werkvloer te coachen doe dan de gratis test: Het ik het in me om te coachen?

Wendy Schenk
Functie: CoachConsultantTrainer

 “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”.