De ontwikkeling van ethisch besef, integriteit en een
moreel kompas 
is een uitdaging voor iedere organisatie

Ethiek en integriteit

Wie wil nog werken voor een werkgever als de persoonlijke waarden niet overeenkomen met de waarden van de organisatie? Ethisch en integer handelen, duurzaam ondernemerschap met oog voor de maatschappelijke gevolgen zijn voor oudere en jonge generaties van doorslaggevend belang om wel of niet voor uw onderneming aan de slag te gaan, of er te blijven.

Ethiek en integriteit zijn daarnaast nauw verbonden met compliance en kwaliteit en staan daarom vandaag de dag niet los van een succesvolle strategie. Die waarden moeten daarom diep verankerd zijn in het DNA van elke moderne professionele en bewuste onderneming.

Advocaten, compliance officers en bedrijfsjuristen zijn tegenwoordig het geweten van de organisatie. Steeds vaker komt de afweging langs: het is legaal, maar is het ook juist? Sterk in je schoenen staan en het goede durven doen is voor de uitoefening van die functies onmisbaar geworden. Die sterke schoenen bestaan niet alleen uit het hebben van de juiste kennis, maar voor een groot deel uit de juiste vaardigheden en het tonen van het juiste gedrag. Wie dat in huis heeft wordt een echte trusted advisor.

Dialogue weet hoe je waarden als ethiek en integriteit stevig inbedt in een organisatie en laat werken in een cultuur waarin optimaal resultaat centraal staat.

Neem contact met ons op voor onze diensten op het gebied van ethiek en integriteit:

Monique van de Griendt
Functie: CoachDirecteurMediator

Echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren, brengt mensen en organisaties verder.