Emotionele intelligentie (EQ): de kritieke succesfactor

De tijd dat men dacht dat IQ als enige bron bepalend is voor succes is voorbij. Tientallen jaren van onderzoek wijst nu op emotionele intelligentie als de kritieke succesfactor, die de toppers onderscheidt van de rest. Succes wordt naast inhoudelijke kennis en expertise voor een groot deel bepaald door te inspireren, het kunnen omgaan met conflicten en ondermijnend gedrag, respect, inlevingsvermogen/ empathie, natuurlijke autoriteit, communicatievaardigheden etc.
Kortom: emotionele intelligentie.

Emotionele intelligentie is veranderbaar, trainbaar en ontwikkelbaar
Blijft iemands IQ constant hetzelfde, EQ is zeker te ontwikkelen tot een hoger niveau. Met IQ kom je op een bepaald niveau binnen, het voorspelt vooral succes in een opleiding en is dus tamelijk statisch. EQ bepaalt vervolgens hoe succesvol je bent en het succes in het leven. Het is in wezen een ontwikkelingsconcept, een pakket met competenties en vaardigheden die bijdragen aan de mogelijkheden om succesvol om te gaan met de eisen en de druk die de omgeving aan mensen stelt.

EQ testen?
Het testen van iemands EQ kan dan ook van grote waarde zijn. Mensen maken de organisatie. Daarom is het cruciaal medewerkers zich zoveel mogelijk te laten ontwikkelen en de randvoorwaarden voor uitmuntend functioneren te creëren. Op verschillende momenten worden beslissingen genomen ten aanzien van de investeringen die op dit gebied genomen moeten worden. Dat begint bij een sollicitatieprocedure, een promotie of opleiding van een medewerker of een vraag op het gebied van organisatieontwikkeling en voert zo ver als het faciliteren van outplacement/ het onderzoeken van werknemers met stress, burn-out of andere klachten.

Baron-EQ-i
Dialogue zet al jaar en dag de emotionele intelligentietest Bar-on Emotional Quotient Inventory (EQ-i) in. Bijvoorbeeld als start van onze meerdaagse opleidingen, zoals de Mediationopleiding, de Coachopleiding en ons Persoonlijk Leiderschap Programma. Maar ook als management development instrument in leiderschapstrajecten en bij een selectieassessment.

Voor ons een onmisbaar instrument! Voor u?