Dialogue zet zich in voor kwaliteitsbewaking Mediation

Dialogue heeft in samenwerking met De Vereniging Arbeidsmediators Nederland (oftewel: VAN) en MfN geaccrediteerde opleidingsinstituten een Beroepsprofiel Arbeidsmediator opgesteld én een Convenant ondertekend ter borging van de kwaliteit van de Specialisatieopleiding Arbeidsmediation.
Dit in navolging van de speciale eisen waar een Familiemediator aan moet voldoen om als zodanig voor Juridisch Loket en Rechtbanken op te kunnen treden.

Beroepsprofiel Arbeidsmediator
Dit profiel beoogt de basis te leggen voor een erkende (register)specialisatie Arbeidsmediator en een geaccrediteerd opleidingsprotocol Arbeidsmediation.

Convenant
Dit convenant is bedoeld om de samenwerking tussen de VAN en de MfN geaccrediteerde mediationopleidingsinstituten met een specialisatieopleiding tot arbeidsmediator (zoals Dialogue) op het gebied van kwaliteit van deze opleiding te formaliseren.

Dialogue ziet deze ontwikkeling als een mooie stap in de verdere kwaliteitsbewaking van Mediation.

Interesse in onze Specialisatieopleiding Arbeidsmediation?
Meer informatie vindt u onder deze link.