Dialogue in Tijdschrift Conflicthantering

Wij zijn er trots op dat het artikel: ‘Herformuleren van verwijt naar belang’ van onze consultants Ellen van Gestel en Coen Schippers is geplaatst in het juni-nummer van Tijdschrift Conflicthantering. Hiermee zijn zij de eersten die een bijdrage hebben mogen leveren aan de opnieuw in het leven geroepen rubriek over vaardigheden. Vanaf dit nummer zal deze rubriek vast in het tijdschrift worden opgenomen.

In het artikel gaan ze in op een vaardigheid die de kern van mediation raakt. Ze hebben vooral willen kijken naar wat je beoogt te bereiken met mediation. Het gaat dus om de mindset die je nodig hebt om partijen er toe te bewegen dat ze elkaar op belangenniveau gaan begrijpen. Het artikel gaat over een paar algemene uitgangspunten die je nodig hebt voor die mindset plus enkele handvatten om ze goed te trainen.

Hoewel er meer uitgangspunten een rol kunnen spelen, zijn dit samenvattend de belangrijkste:

 • Je mag er naast zitten
 • Perspectiefwissel
 • Van verleden naar toekomst
 • Van ander naar jezelf
 • Gebruik de-escalerend idioom
 • Ontkoppel waar mogelijk het belang van de ene partij van de persoon van de andere partij
 • Individualiseer
 • Formuleer tot onderhandelbare belangen

Wat je zou kunnen helpen om deze vaardigheid ‘als vanzelf’ in te kunnen zetten, is dat je in jouw eigen tijd (dus niet tijdens een mediation) op een rustig moment jezelf de volgende vragen stelt:

 • Techniek: Hoe ga ik deze techniek/vaardigheid inzetten?
 • Zelfreflectie: Welke gedachte gaat mij helpen de vaardigheid in te zetten?
 • Houding: Welke basishouding neem ik aan?
 • Signaleren: Waar ga ik op letten?
 • Timing: Welk moment zet ik de vaardigheid in?

Dit maakt dat je gerichter weet waarmee en hoe je het beste kunt oefenen. Tot slot schetsen we in het artikel hoe je op creatieve wijze te allen tijde op een dusdanige wijze kunt oefenen, dat de vaardigheid automatisch in jouw standaard gedragsrepertoire komt te zitten.

Het hele artikel kun je hier lezen.