Kwaliteit Dialogue erkend

Dialogue behaalt opnieuw NRTO-keurmerk

Met trots kunnen we melden dat Dialogue opnieuw voor vier jaar het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening.

NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de particuliere opleidingenmarkt. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Dialogue voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk, betreffende transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Acht kwaliteitseisen

De basis van het NRTO-keurmerk bestaat uit acht kwaliteitseisen die van belang zijn voor elke particuliere aanbieder, van klassikale opleiders tot aanbieders van (online) opleidingstrajecten en examen- en valideringsinstituten. Een NRTO-lid:

  • Is transparant over zijn product of dienst
  • Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen
  • Meet de klanttevredenheid
  • Komt gemaakte afspraken na
  • Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in
  • Investeert in de deskundigheid van zijn personeel
  • Heeft zijn processen op orde
  • Streeft naar continue verbetering

Zekerheid bij je keuze

Particuliere bureaus voor training en opleiding hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de particuliere opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Dat geeft jou als consument of bedrijf zekerheid bij je keuze.

Over de NRTO

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod realiseren.