Dialogue actief in Griekenland

In oktober reisden mijn collega-mediator, Kim Richel, en ik af naar Athene om een gespecialiseerde train-de-trainer mediationopleiding te verzorgen voor Griekse advocaat-mediators.

Mediation in Griekenland
In Griekenland is mediation sterk in opkomst. De stijl is met name gebaseerd op de Angel-Saksische stijl van mediation. Er vinden veel één-op-één gesprekken (caucus gesprekken) plaats en nauwelijks plenaire sessies. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar juist veel plenair wordt behandeld. Ook de emoties, het gevoelsleven, de waarden en normen blijven binnen de Griekse mediations (nog) onderbelicht. Terwijl daar juist vaak de kern van het probleem verscholen ligt. Het mediationproces lijkt eigenlijk meer op het begeleid onderhandelen waarbij vooral aandacht bestaat voor de inhoud. Zelf richten wij ons sterk op het bredere spectrum waarbij enerzijds oog is voor de (zakelijk/juridisch) inhoudelijke aspecten van de kwestie maar waarbij er anderzijds ook veel aandacht uitgaat naar de menselijke maat (de relationele en interpersoonlijke aspecten van het probleem).

De rol van de advocaat in Griekenland
Uitgangspunt in Griekenland is dat alleen een advocaat zich kan bekwamen in het vak van mediator. Griekse advocaten zagen de nieuwe beroepsgroep van mediators namelijk als zeer bedreigend, als broodroof. Om toch het fenomeen mediation in Griekenland te kunnen lanceren, is de regering de advocaten tegemoet gekomen, onder andere door invoering van bovenvermelde regeling. Ook bestaat er verplichte bijstand door een advocaat voor deelnemers aan een Grieks mediationproces.

De rol van de advocaat in Nederland
In Nederland spelen advocaten als ‘trusted advisor’ een belangrijke rol zodra een mediation wordt overwogen. Zij zijn degenen die een goede conflictdiagnose kunnen maken en de cliënt kunnen adviseren over de te bewandelen (gerechtelijke/mediation/arbitrage/bindend advies) route. Ook bereiden advocaten hun cliënten voor op de mediation en in de keuze welke mediator in te schakelen. En uiteraard zijn het de advocaten die tijdens het mediationproces hun cliënten coachen om alle belangen in kaart te brengen en die behulpzaam zijn in het onderhandelingsproces en die bewaken dat de juiste zaken in zowel de mediationovereenkomst als in de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Kortom, zeer waardevol. De mediator kan zich dan bezighouden met het bewaken van het totale proces en met de zakelijke, relationele en interpersoonlijke aspecten zodat er uiteindelijk een door alle deelnemers gedragen oplossing komt.

Inspiratie vice versa
Het waren inspirerende dagen in Griekenland. Mooi om te zien hoe gedreven en (maatschappelijk) betrokken onze Griekse collega’s pionieren op het gebied van mediation. En waardevol om ervaringen, visies, overeenkomsten en verschillen met elkaar uit te wisselen. Kortom, inspirerend!

Wendy Pekelharing, Mediator, trainer en consultant

Wendy Pekelharing
Functie: MediatorTrainer

Dialoog, op weg naar verbinding.