De 5 belangrijkste persoonlijke ontwikkeltrends van 2019

2018 is inmiddels alweer een tijdje achter de rug. Volgens Google hebben Nederlanders zich het afgelopen jaar vooral het hoofd gebroken over de volgende drie vraagstukken: Wat is de dividendbelasting, de sleepwet en een hermafrodiet?

Onze trainers, coaches en mediators zijn toch heel andere vraagstukken tegen gekomen. Vraagstukken die te maken hadden met persoonlijke en professionele ontwikkeling en hoe deze kunnen bijdragen aan het succes van individuen, teams en organisaties.

In dit artikel delen ze een aantal van de persoonlijke ontwikkeltrends die ze ontwaard hebben. Uiteraard gaan ze hierover ook graag persoonlijk met je in gesprek.

   1. Het toenemende belang van soft skills
   2. Meer stressklachten, uitval en burn-out bij hoogopgeleide professionals
   3. Conflictmanagement: hoog op de agenda
   4. Groeiend bewustzijn over de kracht van intervisie
   5. De juiste communicatievaardigheden maken het verschil

1. Het toenemende belang van soft skills

Vakinhoudelijke kennis alleen is niet meer voldoende om als professional te excelleren of om je te onderscheiden in je vakgebied. Door de snel veranderende wereld en de digitale transformatie verandert de rol van de hoogopgeleide professional. Om relevant te blijven voor cliënten, de eigen organisatie en de maatschappij, moeten professionals zich blijven ontwikkelen in soft skills.

Afgelopen week (januari 2019) was er in Davos de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum, waar de top van het bedrijfsleven en overheden elkaar ontmoeten om de wereldproblematiek te bespreken. In het rapport The Future of Jobs 2018 vermeldt het World Economic Forum de top 10 skills die nodig zijn om in 2020 succesvol te zijn. In de top 10 staan onder meer emotionele intelligentie, onderhandelen en samenwerking.

Naast deze soft skills wordt het ook steeds belangrijker dat professionals zich ontwikkelen op het gebied van digitale vaardigheden, zodat ze mee kunnen komen in de digitale wereld.

Monique van de Griendt – Coach, Consultant, Mediator

 

 

 

2. Meer stressklachten, uitval en burn-out bij hoogopgeleide professionals

Onder professionals is er een toename van stressklachten, uitval en burn-out te zien, waarvoor ook in de media steeds meer aandacht is.

In organisaties waar topprestaties worden geleverd, heb je stress nodig voor het leveren van die prestaties. Stress is niet negatief. Stress zet aan tot actie. Het verhoogt de concentratie. Als je weer kunt ontspannen na het leveren van een prestatie, neemt de adrenaline in je lichaam weer af en is er een gezonde afwisseling tussen activiteit en rust. Als deze afwisseling er niet in voldoende mate is – doordat je vrijwel onafgebroken in de prestatiemodus zit – wordt de adrenaline niet meer afgebouwd en kunnen op den duur overspannenheid en burn-out het gevolg zijn.

De coaches van Dialogue spreken regelmatig met organisaties in verschillende branches over dit onderwerp en zien deze toename ook in onze coachpraktijk. Onze inzichten hebben we gebundeld in de Whitepaper Stressbehendigheid. In deze whitepaper bieden wij een 5-stappenplan met handige tips die de stressbehendigheid in organisaties bevordert.

Imke Blatter – Coach, Consultant, Trainer

 

 

 

 

3. Conflictmanagement: hoog op de agenda

In mijn praktijk en in gesprekken met klanten in het bedrijfsleven en de zakelijke dienstverlening zie ik een groeiende behoefte aan preventief en effectief conflictmanagement. Conflictmanagement is een hot topic op de agenda’s van veel organisaties.

Waarom is dat? Conflictmanagement gáát over de vraag wat je kunt doen om een probleem of conflict te herkennen, erkennen en hanteren. Goed conflictmanagement binnen een organisatie zorgt voor beter presterende en meer tevreden medewerkers. Daarnaast werpt goed conflictmanagement buiten de organisatie ook zijn vruchten af, zoals een besparing in tijd, energie en geld.

Iedere organisatie en iedere professional zou moeten beschikken over basisconflictvaardigheden en weten welke interventies je kunt doen om het probleem of conflict het hoofd te bieden. De negatieve effecten van conflicten kunnen daarmee worden omgezet in positieve kansen voor organisatie en medewerker.

Elke Vroemen – Consultant, Mediator, Trainer, Opleidingsmanager mediationopleiding

 

 

 

4. Groeiend bewustzijn over de kracht van intervisie

Intervisie is voor hoogopgeleide professionals een belangrijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling, kennisdeling, organisatie ontwikkeling en ‘onderhoud’ van belangrijke vaardigheden en technieken.

Deelnemers aan intervisie bespreken tijdens een intervisiebijeenkomst één of meer praktijkcasus aan de hand van de geselecteerde intervisiemethode. Werken aan eigen competenties en je kwetsbaar durven opstellen is niet voor elke professional even gemakkelijk. Intervisie vormt een krachtig middel om hier stappen in te zetten.

Bij bepaalde sectoren, zoals de zorg en het notariaat zien we een groeiend bewustzijn en inzet van intervisie. Ook in de advocatuur staat intervisie hoog op de agenda. Zo komen jonge advocaten al meermaals gedurende de Beroepsopleiding Advocaten in aanraking met intervisie. En de Nederlandse orde van advocaten gaat intervisie in de toekomst verplicht stellen door het invoeren van de kwaliteitstoetsen.

Marc Kraus – Coach, Consultant, Trainer

 

 

 

 

5. De juiste communicatievaardigheden maken het verschil

Dagelijks communiceer je met vele verschillende mensen. Om succesvol te zijn als professional is het essentieel dat je ideeën helder weet over te brengen, informatie met collega’s en peers deelt en naar elkaar luistert. Communicatieve vaardigheden zijn niet alleen intern van belang, maar ook in een omgeving waarin contact met externe klanten centraal staat, is het belangrijk dat je sterke communicatieve vaardigheden bezit. Hierdoor ben je beter in staat verbinding te maken met je klant en kan je ook in lastige situaties respectvol en constructief blijven communiceren.

Communicatievaardigheden golden lang als minder belangrijk en niet ontwikkelbaar. Als het gaat om de ‘zachte vaardigheden’ zegt in 2019 nog steeds maar liefst 67% van de Nederlandse HR-managers moeite te hebben om talent met de juiste soft skills te vinden. Driekwart (74%) van hen geeft aan dat het gebrek aan sociale vaardigheden in een team de productiviteit van een bedrijf beperkt. Communicatievaardigheden zijn 1 van de 8 soft skills die het meest gewild zijn volgens Nederlandse HR-managers.

In 2019 en in de (nabije) toekomst zijn communicatievaardigheden dus niet meer weg te denken bij de meeste banen. Zij die de juiste communicatievaardigheden beheersen, maken het verschil!

Bart Smits – Opleidingsmanager