Teamcoaching & Maatschapbegeleiding

Teamcoaching

 

In teams spelen vaak onbewuste processen waardoor er geen synergie ontstaat en de effectiviteit niet optimaal is. De geschreven en ongeschreven regels, een juiste taakverdeling, de cultuur en het inzicht hierin bepalen of een team ontwikkelt of stagneert. Teamcoaching kan helpen de samenwerking te verbeteren en de effectiviteit van een groep, een team als maatschap of een projectteam te vergroten en daarmee de prestaties te verbeteren.

 

Teamcoaching is altijd maatwerk. Samen met de opdrachtgever bespreken we de gewenste resultaten en bepalen we de wijze waarop het team wordt gecoacht. Teamcoaching is vaak een combinatie van collectieve en individuele gesprekken. Dialogue kijkt bij teamcoaching onder meer naar drie aspecten van samenwerking: de zakelijke, relationele en persoonlijke aspecten.

 

• Zakelijke aspecten van samenwerking gaan bijvoorbeeld over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, de overlegstructuur en besluitvorming.

• Relationele aspecten gaan over de onderlinge relatie, de onderstroom, hoe men met elkaar praat, elkaar feedback geeft en welke waarden je deelt.

• Persoonlijke aspecten gaan over de individuele teamleden zelf; hoe zitten zij in hun vel, wat is  hun persoonlijkheid en wat zijn hun drijfveren, ambities en frustraties.

 

Ook hebben we de beschikking over verschillende instrumenten die helpen inzicht te verkrijgen en om tot de kern te komen. Dialogue kan tevens een teamanalyse of een teamassessment verzorgen.

 

Maatschapbegeleiding

 

Effectief samenwerken in een maatschap of een vakgroep is geen vanzelfsprekendheid. Verschillende belangen, onuitgesproken verwachtingen, ruis in de communicatie, onduidelijke afspraken of een te grote werkdruk: allemaal redenen waarom maatschappen en vakgroepen minder goed excelleren. 

 

Dialogue heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van maatschappen in de gezondheidszorg. Wij worden regelmatig ingeschakeld voor:

 

• Begeleiding en bemiddeling bij communicatie- en samenwerkingsproblemen

• Voorzitten en faciliteren van heidedagen en strategiebijeenkomsten

• Periodiek onderhoud van samenwerking

• Begeleiden van samenwerking tijdens en na een fusieproces

 


 

Meer weten?

Wil je meer weten over wat wij voor de maatschap of vakgroep kunnen betekenen? Neem dan contact op met Ellen van Gestel via evgestel@dialoguebv.nl of bel ons op 035- 54 11 844.