Bemiddelen bij arbeidsconflicten? 3 Tips voor meer duidelijkheid

Arbeidsconflicten gaan zelden alleen over de juridische kant van de zaak. Vaak liggen verstoorde verhoudingen, verborgen belangen of onuitgesproken verwachtingen ten grondslag aan een conflict. En bij een conflict tussen werkgever en werknemer zijn aan werkgeverszijde meestal verschillende mensen betrokken, onder wie de leidinggevende en HR-functionarissen. Dat maakt het soms ingewikkeld om tot de kern van het probleem te komen en gezamenlijke afspraken te maken.

Bemiddel je vaak bij arbeidsconflicten? Dan heb je vast iets aan de volgende 3 tips om meer duidelijkheid te scheppen in het proces.

Tip 1. Stel vragen vooraf

Treed je als mediator op in een arbeidsconflict, stel jezelf dan al vóór de start van de mediation de volgende vragen:

 • Wie zijn de partijen in deze kwestie?
 • Wie moeten er aan de mediationtafel zitten?
 • Wie is mijn opdrachtgever en welke opdracht neem ik precies aan?
 • Welke achterban en overige belanghebbenden spelen een rol?
 • Hoe zijn de onderlinge (machts)verhoudingen?

Dit helpt je om helderheid te krijgen over de spelers in het conflict. Je wilt dat de juiste mensen aan tafel zitten, die (zo mogelijk) alle aspecten van het conflict kennen, en dat zij het mandaat hebben om afspraken te kunnen maken. Als arbeidsmediator begeleid jij het proces waarin de partijen samen tot een oplossing komen.

Tip 2. Werk aan de oplossing 

Ook als de mediation daadwerkelijk start, is er werk aan de winkel. Als arbeidsmediator kun je behendig de negatieve communicatiespiraal waarin partijen dikwijls gevangen zitten, doorbreken en de hoog opgelopen emoties reguleren. Daarna is het zaak zo snel mogelijk toe te werken naar een oplossing. Denk daarbij aan:

 • herstel van de samenwerking;
 • overplaatsing of detachering naar een andere organisatie of organisatieonderdeel; of
 • een in overeenstemming bereikte beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Tip 3. Think SMART 

Natuurlijk draag je zorg voor een finale, duurzame en mensgerichte afronding. Het resultaat is een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden en waarbij rekening is gehouden met relevante wet- en regelgeving. Als arbeidsmediator bewaak jij dat alle gezamenlijke afspraken worden vastgelegd. Doe je dat SMART, dan kan er achteraf geen onduidelijkheid ontstaan. Maak dus alles wat je afspreekt:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Wil je je specialiseren in arbeidsmediation?
Met de Specialisatieopleiding Arbeidsmediation biedt Dialogue een verdiepingsslag voor mediators die zich willen specialiseren in arbeidszaken en mediators die hun vaardigheden en kennis in arbeidsmediations verder willen verdiepen. De opleiding is ook geschikt voor managers, HR-professionals en (bedrijfs-)juristen, die een basis mediationopleiding hebben afgerond. Na afloop van de training heb je alle vaardigheden in huis om een arbeidsmediation effectief te begeleiden.

Wendy Pekelharing
Functie: Opleidingsmanager

Dialoog, op weg naar verbinding.