Roger Ritzen

Roger werkt en heeft gewerkt als advocaat, mediator/bemiddelaar, ondernemer, bestuurder van vennootschappen en redacteur van het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement (TMD)

Hij is als advocaat veel betrokken geweest bij adviestrajecten ten behoeve van beursgenoteerde, maar vooral klein- en middelgrote bedrijven en zelfstandigen, in Nederland en België. Hij heeft hier de beperking van het zijn van advocaat ondervonden en zo is bij hem vanaf 2000 een diepere belangstelling ontstaan om mensen ook anders te kunnen bijstaan. Hij heeft er voor gekozen om via het volgen van een mediationopleiding in Nederland en later een bemiddelingsopleiding in België zich verder te verdiepen in de principes van samenwerken, conflictmanagement en als sluitstuk, oplossen via mediation/bemiddeling van conflicten.

Inmiddels is hij meer dan 10 jaar bezig in Nederland en België (oprichter van Rogius Bemiddeling en Advocatuur) alsook internationaal (waaronder als assiociate partner van Con-Sent) als mediator en projectbegeleider van samenwerking in de gezondheidszorg, de zakelijke dienstverlening en in de wereld van de vennootschappen, die intern bijstand op gebied van samenwerken of uit elkaar gaan, nodig hebben.

Opleiding
Rechten met als specialisatie internationaal- en Europees recht (Amsterdam), Grotius Academie arbeidsrecht (Nederland), Mediationopleiding (Nederland) en Opleiding tot erkend wettelijk bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken (België)