Afstudeerstage Amira el Boussaïdi bij Dialogue succesvol afgerond

Amira deed onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van mediation binnen familiebedrijven met conflicten. Amira heeft zich gedurende haar onderzoek verbaasd over enerzijds de ontkenning binnen familiebedrijven dat er conflicten spelen en anderzijds de hoge mate van escalatie van conflicten binnen familiebedrijven. Op 25 juni jl. presenteerde Amira haar onderzoeksresultaten.

Vooral conflicten tussen ouder-kind en directie-managementteam komen regelmatig voor binnen familiebedrijven. Deze conflicten gaan over verschil van mening over bedrijfsvoering, miscommunicatie, disfunctioneren van een familielid, salarisverschillen tussen de familieleden vs. andere collega’s en overname door de aankomende generatie. Familiebedrijven zijn over het algemeen gesloten en gevoelige systemen. De kernwaarden partijautonomie en vertrouwelijkheid (van mediation) zorgen voor openheid en bespreekbaarheid. Mediation is voor familiebedrijven daarmee de meest geschikte vorm van conflicthantering. Vaak leiden conflicten binnen familiebedrijven uiteindelijk tot innovatie en betere samenwerking.

Amira adviseert Dialogue in te zetten op pre mediation binnen familiebedrijven door het gesprek te begeleiden over samenwerking, gedeelde visie, missie en waarden en deze uiteindelijk vast te leggen in een contract, duurzaam contracteren. Daarnaast adviseert Amira Dialogue nog sterker in te zetten op after mediation, het verrichten van nazorg. Dit zal de kwaliteit van de dienstverlening nog meer vergroten.

Wilt u meer lezen over duurzaam contracteren, lees dan hier verder.

Elke Vroemen
Functie: ConsultantMediatorOpleidingsmanager mediationopleidingTrainer

Kwetsbaarheid is de beste manier om van je potentieel gebruik te maken en echte verbindingen met anderen aan te gaan.