De ambtenaar wordt een werknemer

Aandachtspunten bij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Vanaf 1 januari 2020 wordt een groot aantal ambtenaren een ‘gewone werknemer’. Het reguliere civiele arbeidsrecht wordt dan op hen van toepassing, waardoor zij een arbeidsovereenkomst krijgen en onder het burgerlijk wetboek vallen. Dat is het gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Paula Boshouwers, gespecialiseerd arbeids- en zakelijkmediator werkzaam bij Reuling Schutte, en Arjan Lettenga, advocaat arbeids- en ambtenarenrecht bij DAAN Advocatuur & Notariaat, geven een toelichting.

Door de inwerkingtreding van de Wnra wijzigt de rechtspositie van een groot aantal ambtenaren ingrijpend. Hoe zit dat straks met het aangaan en beëindigen van dienstverbanden van medewerkers uit het onderwijs, de zorg, GGZ, defensie, politie, Rechtspraak, notariaat, Staat, provincies, gemeenten, enzovoorts? Paula legt uit: “De normalisering ziet op de grootste groep ambtenaren, maar niet op allemaal. Sommige mensen krijgen een arbeidsovereenkomst maar blijven ook ambtenaar. Anderen zijn straks alleen nog maar werknemer. Andersom kan ook: sommige mensen die nu werknemer zijn, worden per 2020 ambtenaar. En er blijven diverse uitzonderingen. Het is daarom van groot belang dat overheidswerkgevers, HRM-medewerkers en arbeids- en zakelijk mediators goed op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving.”

Mogelijke valkuilen

Arjan licht verder toe: “De ‘genormaliseerde’ ambtenaren krijgen een arbeidsovereenkomst en zullen onder een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, vallen. Tegelijkertijd legt de nieuwe Ambtenarenwet nog wel regels op aan overheidswerkgevers en werknemers met een ambtelijke status. Deze regels hebben betrekking op normen over integriteit, belangenverstrengeling en nevenwerkzaamheden.” Paula: “Overheidswerkgevers, HRM-medewerkers en arbeids- en zakelijk mediators dienen dus te weten wat de praktische gevolgen van deze wijzigingen zijn. Ze moeten alert zijn op mogelijke valkuilen. Niet alleen bij aanvang van het dienstverband, maar ook bij wijziging en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.”

Masterclass

Meer weten? Dialogue organiseert in november en december een Masterclass Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, specifiek gericht op arbeids- en zakelijkmediators en HRM-medewerkers. Deze masterclass vindt plaats onder de deskundige en dynamische begeleiding van Paula en Arjan. Op een duidelijke, overzichtelijke en kernachtige wijze nemen zij u mee langs de belangrijkste wijzigingen en verschillen per 1 januari 2020, inclusief het ontslagrecht.

Lees hier meer over de Masterclass Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Wendy Pekelharing
Functie: Opleidingsmanager

Dialoog, op weg naar verbinding.